top of page

TRATACTAMENT DE LAS ÀREES EXTERIORS DE LA PROPIETAT 'LA FREIXENEDA'
TRATAMIENTO DE LAS ÁREAS EXTERIORES DE LA PROPIEDAD 'LA FREIXENEDA'

TREATMENT OF THE EXTERNAL AREAS OF THE PROPERTY 'LA FREIXENEDA'

col.laboració amb / colaboración con / collaboration with: José Luís Bonet, arq. per the floor barcelona

Sant Joan de Mediona, Penedès

2016 - 2017

2.000 m2

bottom of page